top of page

Reading & Healing 60 min


Tilgjengelig på nettet

Hjelp der du er i livet / Support for you here and now

  • 1 hour
  • 1 000 norske kroner
  • Online session: Messenger el Zoom

Tjenestebeskrivelse

Veiledning og bekreftelse slik at du kan bruke dine evner på best mulig måte. Vi finner ut hvor evt. blokkeringer ligger, løser dem opp og healer mønsteret som er blitt skapt, slik at du kan være fri. Få mer harmoni i dine relasjoner, din karriere og ditt liv, og ta valg du kjenner deg trygg på. Veiledning via ditt høyere selv. Din spirituelle dimensjon. Kontakt med den andre siden samt andre sfærer. Velsignelser. Hjelp til å manifestere det du ønsker deg. Guidance and confirmation so you can use your abilities in the best possible way. We pinpoint any blockages, dissolve them and heal the pattern that has been created, so you can be free. More harmony in relationships, career and personal life. Make choices you feel confident with. All guidance comes via your higher self. Your spiritual dimension. Contact with the other side as well as other spheres. Blessings. Assistance in manifesting what you want.


Avbestillingsvilkår

Kansellering eller flytting av time må gjøres innen 24 timer før timen starter. Gjerne på SMS til 99512851 med ønsket nytt tidspunkt.


Kontaktinformasjon

004799512851

thestordahl@gmail.com

bottom of page