top of page

Vilkår og betingelser

Informasjon om Summafly Healing
Therese Stordahl, org.nr. 898882322, tlf: 99512851, e-post: thestordahl@gmail.com

Bestilling og betaling

Bestilling av en tjeneste hos Summafly Healing er bindende. Betaling gjøres på forhånd, enten ved bestilling av timen på hjemmesiden med kort i Stripe, eller via Paypal-løsning, eller, dersom time avtales på telefon/e-post, etter nærmere avtale. Si fra om du ønsker faktura, så kan du få det på e-post (oppgi din e-post-adresse). 

Ved evt. mislighold av betaling for tjeneste kan selger avstå fra å levere tjenesten eller deler av denne. 

Levering

Veiledningstimer leveres til avtalt tidspunkt. Tidspunktet fremgår alltid ved bestilling. Evt. avbestilling eller endring i avtalen må skje innen 24 timer før avtalt time. 

Kurs, online eller live, foregår til tidspunktet som avtales ved avtaleinngåelsen. Dersom Summafly Healing avlyser på grunn av for få påmeldte, sykdom eller andre ting som har med selger og Summafly Healing å gjøre, vil kursdeltakere få pengene tilbake. Dersom kurset avlyses på grunn av force majeure eller andre uforutsette ting som selger ikke er herre over, refunderes som hovedregel ikke kursavgiften. Kursavgift refunderes ikke
etter påmelding/avbestillingsfrist (se respektive kurs for spesifikasjoner) dersom kursdeltaker uteblir eller ikke kan delta. (Ved sistnevnte tilfeller kan man sjekke med egen forsikring, kanskje har du selv noe som kan dekke utgiften). 

Ombooking og avbestilling
TIME
Timeavtaler kan ombookes uten kostnad innen
24 timer før timen skal avvikles. Ved endring etter dette belastes timen i sin helhet. 

KURS

Avbestillingsregler for kurs finner du i kursinformasjonen for de respektive kurs. Generelt er det slik at jo mer omfattende kurset er, desto tidligere må evt. avbestilling gjøres for at man skal unngå gebyr. For kortere kurs, som onlinekurs som varer én kveld, er det kortere frister.  

Angrerett

Bestilling av time er bindende. Tidspunkt kan endres inntil 24 timer før avtalt time. 

Korte kurs, som varer fra 1 time opp til én dag, har bindende påmelding. Dersom det er satt opp flere kurs kan du forhøre deg om muligheten for å ta kurset ved en senere anledning, men det kan ikke garanteres. 

 

Lengre kurs, med varighet på mer enn én dag, er det 14 dagers angrerett på, inkl. helligdager/helgedager. Beskjed må gis innen de 14 dagene er gått. Evt. adm.gebyr vil da trekkes fra (se respektive kurs for spesifikk info).  

Klage eller mangel 

Dersom det er noe ved tjenestene som ikke svarer til forventningene setter jeg pris på om du kontakter meg. Se kontaktinformasjon øverst i dette skrivet. Jeg vil alltid tilstrebe å finne en minnelig løsning. Melding om dette bør skje innen rimelig tid fra tjenesten ble levert. 

Konfliktløsning

Dersom det skulle oppstå uenighet om salg/levering eller annet, skal klage rettes til selger innen rimelig tid. Partene forsøker å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøper ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  600  eller www.forbrukertilsynet.no.

Etikk

Det er viktig med trygghet og tydelige rammer i dette arbeidet. Samtaler og møter berører sensitiv og personlig informasjon, så taushetsplikt er en selvfølge. 

 

Det understrekes at det vi jobber med her er ingen "eksakt vitenskap". Det kan for eksempel ikke bevises at en healing er levert, på samme måte som en sykkel eller en pakke er levert. Det vi kan bevise er tiden som er gått med til vår avtale.
 

Jeg oppfordrer alle til å sile informasjon som kommer i timer og kurs nøye, og stole på egen dømmekraft og magefølelse. 

Ved helsespørsmål henviser jeg til lege og medisinsk personell for svar.
For juridiske spørsmål og andre spesifikke fagområder henvises det også til eksperter.

Spørsmål? Kontakt meg gjerne på thestordahl@gmail.com

bottom of page