top of page

Engletall

000

Begynnelsen. Endeløs støtte fra englene.

000 symboliserer begynnelsen, startpunktet. Innstrømning av nye muligheter. Hvis du nøler med å ta en beslutning, vil englene vise deg 000 som en påminnelse, til du tar beslutningen. 000 representerer også uendeligheten. En endeløs strøm av kjærlighet, støtte og veiledning fra englene.

1010

Spirituell vekst.

Tiden er inne for å investere i deg selv og utforske din egen vei i livet. Englene gjør deg oppmerksom på muligheter for å blomstre på DIN måte!

111

Livsformål. Manifestering.

111 er englenes kjærlige påminnelse om at du kan manifestere det du ønsker deg, og at de står klare til å hjelpe deg! Gi slipp på negative tanker og blokkeringer og omfavn positive tanker og følelser, slik at dine drømmer og ønsker kan bli virkelige.

1111

Velsignelser. Direkte kontakt med universet.

Tallet 11 snakker til din dypeste intuisjon. Og når dette tallet dobles til 1111 er effekten også doblet! Velsignelser regner over deg. Ta imot dem!

1212

Dine engler arbeider bak kulissene med å hjelpe deg å manifestere dine drømmer, men du må selv gjøre din del av innsatsen. Tallet 1212 består av tallene for individualitet (1) og samarbeid (2), og symboliserer deg og universet som jobber mot samme mål. Samarbeid med universet er veien å gå mot suksess.

222

Balanse. Støtte til å finne balansen.

222 representerer balanse. Englene viser oss ofte dette tallet dersom vi jobber for mye, gjør for lite av det vi elsker, eller på andre måter har ubalanse i livet vårt. Livets motsetninger må balanseres for at vi skal oppleve harmoni. Tillat deg selv å finne balansen i livet, med englenes hjelp!

333

Potensial. Ditt livs høyeste potensial.

333 kaller oss til å anerkjenne den høyere meningen med vårt liv. Triangelet sies å være den sterkeste komponenten i universet, og står for enhet og stabilitet. Engletallet 333 viser oss at vi har kraften til å nå vårt høyeste potensial.

444

Du er på riktig vei!
444 handler i likhet med 222 om balanse. I tillegg står 444 for bekreftelse på at du er på riktig vei! Håp, positive vibrasjoner og heiarop fra englene. Tenk på firkløveren, som symboliserer lykke. Fortsett å gjøre det du gjør, og du vil nå målet ditt med guddommelig hjelp.

555

Forandring. Hjelp til å forlate en situasjon.

Tallet 555 er englenes signal om at du nå vil få hjelp til å bevege deg fra et nivå til neste nivå. Universet ønsker å se deg bevege deg videre, og forandring er på trappene.

666

Indre kamp. Gi slipp på negative mønstre.

Tallet 666 har et dårlig rykte i religiøse kretser, men i engletall-betydning tallet er ikke noe å frykte. Det handler om en indre motsetning som hindrer en i å gå fremover. Kanskje har du gitt for mye av deg selv, eller fortiden holder deg tilbake. Tillat transformasjon å skje! Be englene om hjelp til å kunne gi slipp på det som hindrer deg. Kampen er over :)

777

Guddommelig synkronisitet
Tallet 777 viser at du er i kontakt med universet og den guddommelige plan for ditt liv. Din innsats anerkjennes, og du kan høste av universets overflod, særlig på det spirituelle området.
Kontakt med sjelen og den høyere bevissthet. Tillat deg selv å blomstre og samskape med universet!

888

Overflod. God karma.

Tallet 888 er englenes budskap om at overflod er på vei! Penger, gaver, løsninger -- det du trenger vil komme. Jo oftere du gir og øser av din overflod, desto oftere vil du se tallet 888, som et signal om at overfloden strømmer tilbake til deg.

999

Avslutning. Nytt kapittel i livet

Tallet 999 kommer med budskapet om at et kapittel i livet er klart for å avsluttes, og et nytt kapittel står for døren. Avslutninger kan være triste, men de står også for fullførelse. Det betyr at du har oppnådd den innsikten og visdommen som dette kapittelet har gitt deg. Se frem mot et nytt kapittel i livet med åpenhet. Gjør deg klar for en ny reise!

bottom of page